C.C.I.A. Vrancea

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea este o institutie neguvernamentala, autonoma si non-profit, de interes public, organizata ca o asociatie voluntara de companii.
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea a fost constituita la initiativa comerciantilor din Judetul Vrancea si functioneaza in baza Legii Camerelor de Comert din Romania  nr. 335/2007 si a dispozitiilor Statutului-Cadru al Camerelor Judetene adoptat de Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei  din data de 27.12.2007 precum si a Hotararii nr.1/05.07.1990 a Adunarii generale a comerciantilor, recunoscuta prin HG 799/29.08.1990.
Principalul obiectiv al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea este de a fi cea mai buna organizatie de sprijin al mediului de afaceri din acest judet. Suntem o organizatie ce are ca scop principal prestarea de servicii si sprijinirea companiilor membre in activitatea interna si internationala, in cadrul unei retele internationale de camere de comert.
Toate activitatile pe care le desfasuram se circumscriu ideii de SUPORT ACTIV, EFECTIV, PROFESIONAL, pus la dispozitia comunitatii de afaceri a judetului Vrancea.
Functiile care stau la baza activitatii noastre au ca obiectiv principal reprezentarea si promovarea intereselor comunitatii de afaceri.
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea indeplineste urmatoarele atributii:
-    reprezinta si apara interesele comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile romane si cu organizatii similare din strainatate;
-    incheie protocoale cu autoritatile administratiei publice locale si judetene precum si cu structurile regionale, ce sunt obligate sa-i acorde sprijin conform legii, in vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata si a realizarii actiunilor pe care le initiaza, in folosul dezvoltarii economice in teritoriu;
-    sprijina autoritatile administratiei publice locale si judetene precum si structurile regionale in scopul dezvoltarii economico - sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
-    sprijina membrii sai in relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, consulatele si organismele din strainatate, similare Camerei;
-    prezinta institutiilor abilitate, la cerere sau din proprie initiativa, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
-    participa la sedintele comisiilor, consiliilor si comitetelor de lucru sau de specialitate infiintate pe langa autoritatile / organismele publice locale si judetene precum si pe langa structurile regionale si informeaza membrii;
-    colaboreaza cu institutiile Statului, cu parteneri din domeniul public si / sau privat din tara si strainatate in vederea indeplinirii atributiilor sale;
-    elaboreaza studii privind evolutia economica a judetului / regiunii, prin mijloace proprii, in colaborare, dupa caz, cu alti parteneri din domeniul public si / sau privat;
-    pune la dispozitia Guvernului si autoritatilor publice, din initiativa proprie sau la cererea acestora, informatii si opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
-    elaboreaza anual un raport privind starea economiei judetene;
-    elaboreaza procedurile de lucru privind activitatea proprie;
-    realizeaza si administreaza infrastructura de afaceri de interes judetean: parcuri industriale stiintifice si tehnologice, incubatoare de afaceri si tehnologice, centre de transfer si informare tehnologica, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expozitionale, piete virtuale, burse de marfuri si valori, case de licitatii;
-    sprijina si desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, in interesul comunitatii de afaceri.
-    organizeaza targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic in tara si in strainatate si sprijina participarea comerciantilor la targuri si expozitii in strainatate;
-    desfasoara activitati de informare si documentare in interesul membrilor sai si al economiei judetene;
-    organizeaza, singura sau in colaborare cu alte institutii, in conditiile legii, institutii de invatamant preuniversitar, ca: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;
-    organizeaza cursuri de formare profesionala (initiere, calificare, specializare, perfectionare);
-    desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti dupa cum urmeaza:
-    indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
-    obtinerea rezervarii denumirii firmei;
-    pregatirea documentatiei in vederea inregistrarii in registrul comertului;
-    tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
-    proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;
-    redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;
-    redactarea actului constitutiv si al actului aditional al persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului;
-    obtinerea datei certe pentru documentatia supusa inregistrarii;
-    prestarea de servicii de consultanta in vederea obtinerii avizelor / autorizatiilor de functionare;
-    obtinerea avizelor / autorizatiilor de functionare;
-    depunerea bilantului contabil al comerciantilor la registrul comertului;
-    depunerea cererii de inregistrare si a documentelor insotitoare la registrul comertului;
-    organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;
-    tine si valorifica, in interesul imbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
-    tine evidenta proprie a situatiei firmelor comerciale si a emblemelor comerciale la nivel judetean;
-    tine registrul judetean al administratorilor comerciantilor;
-    realizeaza baze de date cuprinzand toate informatiile utile comerciantilor in exercitarea activitatii lor, desfasoara activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri;
-    participa cu informatiile proprii la formarea si actualizarea sistemului national de informatii de afaceri;
-    elibereaza certificate de origine pentru marfurile romanesti, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admitere temporara a marfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzantele comerciale, firmele inscrise, adnotarile si modificarile in situatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta existenta unor incidente comerciale;
-    sprijina comerciantii in vederea implementarii sistemelor de management si a altor reglementari privind buna functionare a activitatii acestora;
-    promoveaza, in comunitatea de afaceri, standardele comerciale si industriale ale Uniunii Europene;
-    vizeaza documentele comerciale externe;
-    avizeaza existenta cazurilor de forta majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor si elibereaza documente in acest sens;
-    organizeaza Topul Judetean al firmelor si alte evenimente promotionale de anvergura judeteana si regionala;
-    publica Buletinul Oficial al Camerei si alte publicatii de informare si reclama comerciala;
-    dezvolta cu parteneri din domeniul public si / sau privat servicii in interesul membrilor;
-    infiinteaza singura sau cu parteneri din domeniul public si / sau privat entitati cu sau fara personalitate juridica, in vederea realizarii atributiilor sale;
-    indeplineste si alte atributii conferite de legislatia in vigoare si / sau reglementari speciale.   


A. Denumire proiect: Centru de dezvoltare a IMM in cadrul Fondul National de Dezvoltare Regionala prin Agentia de Dezvoltare Regionala a Regiunii de Sud-Est
Scop: Proiectul a avut ca obiectiv crearea unui Centru de dezvoltare a IMM-urilor din Judet care va oferi servicii de consultanta pentru infiintarea de firme noi, consultanta pentru dezvoltarea afacerilor firmelor in domeniul ; administrare afaceri, marketing, comert exterior,etc, furnizare de informatii referitoare la legislatia economica, oportunitati de afaceri, surse de finantare, avize si autorizatii pentru inmatricularea si functionarea societatilor comerciale.
Derulat in anul 2001

B. Denumire proiect : Centru de instruire si perfectionare resurse umane in cadrul Programului PHARE 2000 Coeziune economica si sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane.
Scop: Crearea unui cadru institutional si a unui climat favorabil pentru instruirea si perfectionarea fortei de munca angajate
Derulat in perioada 2003-2004

C.Denumire proiect :Noi abilitati in comertul intern si international din cadrul Programului PHARE 2002 Coeziune economica si sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane.
Scop: Dezvoltarea abilitatilor manageriale si a fortei de munca angajate in firmele cu activitate in comert, corespunzator nevoilor continue identificate pe piata, in vederea cresterii gradului de adaptabilitate a resursei umane la modificarile structurale din mediul socio economic, pentru a incuraja cresterea economica si a deveni din ce in ce mai competitivi in vederea aderarii Romaniei la UE
Derulat in perioada 2004-2005

D. Denumire proiect: B.O.S.S. (Oportunitati de afaceri si servicii pentru IMM din zona de granita a UE)
Scop: Proiectul si-a propua promovarea firmelelor prin participarea la targuri si expozitii internationale, prin stabilirea de noi contacte intre acestea si firme din tarile Uniunii Europene, prin semnarea de protocoale intre C.C.I.A Vrancea si alte Camere din tari membre ale U.E./ Italia, Spania, Grecia, Germania.
Derulat in perioada 2005 - 2006 

E.Denumire proiect :  Adaptabilitate, flexibilitate,  competitivitate pe  piata muncii intr-o societate bazata pe cunoastere din cadrul Programului PHARE 2004 Coeziune economica si sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea capitalului uman.
Scop: imbunatatirea competentelor si sa dezvoltarea de noi competente in domeniul resurselor umane, sanatatii si sigurantei la locul de munca, informarii si comunicarii, pentru un numar de 100 angajati si manageri provenind din firme din judetul Vrancea, in vederea cresterii productivitatii si  calitatii locului de munca, adaptabilitatii angajatilor si flexibilitatii pietei muncii, efectul fiind  imbunatatirea  practicilor interne ale IMM-urilor beneficiare pentru ca acestea sa devina inovative si competitive in contextul viitoarelor  provocari, promovand totodata egalitatea de sanse
Derulat in perioada 2007- 2008


F.Denumire proiect: CALITATE, INFORMARE, COMUNICARE, GARANTIA COMPETITIVITATII PE PIATA EUROPEANA in cadrul Programului PHARE 2005,Coeziune Economica si Sociala,Dezvoltare Resurselor Umane,Promovarea invatarii pe parcursul intrgii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca.
Scop: Cresterea economica la nivel national si regional prin investitii in dezvoltarea capitalului uman si imbunatatirea calitatii resurselor umane, promovarea oportunitatilor egale de invatare pe tot parcursul vietii, valorificarea potentialului uman din cele mai vitale sectoare economice ale regiunii tinta, pentru a pune bazele dezvoltarii unei societati romanesti bazata pe cunoastere, capabila de dezvoltare economica durabila.Intarirea capacitatii institutionale a structurilor locale si regionale pentru a pregati implementarea investitiilor in dezvoltarea sectorului resurse umane si a crea cadrul institutional necesar administrarii eficiente a Fondurilor structurale Europene dupa aderare.
Derulat in anul 2008

G. Denumire proiect : DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA SI RELATIONARE IN MEDIUL DE AFACERI (D.A.R.M.A.) ”
Scop proiect  : Promovarea culturii antreprenoriale
Perioada de derulare : 2011-2013

 

Vizitatori site

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi369
mod_vvisit_counterIeri433
mod_vvisit_counterAceasta saptamana1204
mod_vvisit_counterSaptamana trecuta2389
mod_vvisit_counterLuna aceasta11011
mod_vvisit_counterLuna trecuta15115
mod_vvisit_counterToata perioada433178

We have: 10 guests online
IP-ul tau:: 54.163.213.149
 , 

Abonare newsletter

Proiect D.A.R.M.A. -...

DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ŞI RELAŢIONARE ÎN MEDIUL DE AFACERI D.A.R.M.A. Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”Domeniu major de...

Read more...

Obiective si rezultate

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea abilităţii managerilor şi angajaţilor din IMM –uri şi a persoanelor care doresc să dezvolte o afacere pe baza unui program de educaţie antreprenorială...

Read more...

Activitati

Susţinerea dezvoltării antreprenoriale prin furnizarea serviciilor suport va conduce la creşterea numărului şi competitivităţii întreprinderilor din judeţele partenere, reţeaua mobilă din...

Read more...

Parteneri Proiect


 • C.C.I.A. BOTOSANI (beneficiar proiect)

  Botosani, str. Dragoş Vodă Nr. 13, Tel.: 0231 513630, Fax: 0231 517532, E-mail: secretariat@cciabt.ro

  Website

 • C.C.I. SUCEAVA 

  Suceava, Str. Universitatii, Nr. 15-17, Tel.: 0230 521 506, Fax: 0230 520 099, E-mail: cci@ccisv.ro

  Website

 • C.C.I. BACAU 

  Bacau, Strada Libertatii, Nr. 1, Tel: 0234 570010, Fax: 0234 571070, E-mail: ccibc@ccibc.ro

  Website

 • C.C.I.A. VRANCEA 

  Focsani, Str. Cuza Voda Nr. 14, tel./fax: 0237-213.210, E-mail: info@ccia-vrancea.ro

  Website

 • Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO IASI 

  Iasi, Str. 14 Decembrie 1989 nr.2B et.2, Tel.: 0232 258653

  Website